ESTONIAN TRAVELLERS

Veebilehe kasutustingimused

1. Üldsätted

1.1 Käesolevad veebilehe kasutustingimused (edaspidi: kasutustingimused) reguleerivad Estonian Travellers OÜ veebilehe – www.travellers.ee (edaspidi: veebileht) kasutamist.

1.2 Veebilehte kasutades nõustute kasutustingimustega. Kasutustingimustega mittenõustumisel palume teil veebilehe kasutamine lõpetada ja edaspidisest kasutamisest hoiduda.

1.3 Veebilehte haldab Estonian Travellers OÜ (registrikood: 16699404, e-post: reisid@travellers.ee). Kui teil tekib seoses veebilehega mis tahes küsimusi või kaebusi, palun meiega ühendust võtta eeltoodud kontaktandmetel.

2. Intellektuaalne omand

2.1 Veebilehel avaldatud teave, materjalid, fotod, joonised, pildid, kujunduselemendid ja -lahendused, kaubamärgid, logod ja muu sisu on kaitstud intellektuaalse omandi õigustega, sealhulgas autori- ja kaubamärgiõigustega ja tööstusdisainilahenduse õigustega.

2.2 Veebilehe intellektuaalse omandiga kaitstud sisu ei või mis tahes viisil reprodutseerida, edastada, levitada, tõlkida, kohandada, luua sellest tuletatud töid, avalikult esitada, teha kättesaadavaks kolmandatele isikutele ega kasutada ühelgi muul viisil, mis rikub Estonian Travellers OÜ või kolmandate isikute intellektuaalse omandi õigusi.

2.3 Veebilehte ja sellel sisalduvat materjali võib kasutada vaid teabe saamiseks. Veebilehel oleva materjali kasutamine muudel eesmärkidel, on lubatud vaid Estonian Travellers OÜ eelneval kirjalikul nõusolekul.

3. Veebilehel avaldatud teave teenuste kohta ja viited teistele veebilehtedele

3.1 Estonian Travellers OÜ jaoks on oluline, et veebilehel avaldatud teave oleks õige ning pärineks usaldusväärsetest allikatest  ja me teeme selleks mõistlikke pingutusi. Samas ei saa me avaldatud teabe õigsust, ajakohasust, terviklikkust ja kättesaadavust tagada ega vastuta sellest tuleneva võimaliku kahju eest. 

3.2 Veebileht võib sisaldada linke lehekülgedele, mis kuuluvad kolmandatele isikutele või mida haldavad kolmandad isikud. Estonian Travellers OÜ ei vastuta veebilehel viidatud kolmandate isikute veebilehtede ega nende sisu eest ega vastavate kolmandate isikute poolt pakutavate toodete ja teenuste eest, sh nende lehekülgede ja lehekülgedel avaldatud materjali kasutamisest tulenenud mistahes otsese või kaudse varalise või mittevaralise kahju eest.

4. Isikuandmete kaitse

4.1 Estonian Travellers OÜ töötleb andmeid vastavuses isikuandmete kaitse seaduse ja teiste asjakohaste õigusaktidega. Isikuandmete töötlemise tingimused on kirjeldatud privaatsussätetes, mis on tehtud kättesaadavaks meie veebilehel.

5. Küpsised

5.1 Estonian Travellers OÜ kasutab veebilehel küpsiseid (ing.k cookies), veebilehe kasutatavuse jälgimiseks, reklaami suunamiseks ja selle kohandamiseks vastavalt kasutajaharjumustele.

5.2 Te saate kontrollida küpsiste kasutamist (sh neid kustutada ja välja lülitada) oma veebilehitseja seadete kaudu. Küpsiste keelamisel ei pruugi veebileht tõrgeteta toimida.

6. Vastutus ja ligipääs Veebilehele

6.1  Veebilehe kasutamine toimub omal vastutusel.

6.2  Ehkki teeme omalt poolt veebilehe turvaliseks kasutamiseks mõistlikke pingutusi, ei saa me välistada võimalikke kahjusid, mis võivad tuleneda pahavarast või viirustest.

6.3 Meil on õigus turvalisuse eesmärgil keelata kasutaja ligipääs veebilehele, kui on alust arvata, et veebilehe kasutamine põhjustab Estonian Travellers OÜ-le, kasutajale endale või kolmandatele isikutele kahju.

Uuendatud: 22.08.2023

Scroll to Top